PDFER — PDF Arama Motoru

Donalt Edgar Pitcher – Osmanlı İmparatorluğunun Tarihsel CoğrafyasıBaşlangıcından 16. Yüzyılın Sonuna Kadar Sultanlığın Genişleme Sürecini Gösteren Ayrıntılı Haritalarla Birlikte.

Ortaçağın geçerli tek zenginlik kaynağı toprak, geçerli tek siyaset tarzı da fetihti. Bu iki vazgeçilmez hayat koşulunun gerçeklerini kabul eden iktidar sahipleri, yeryüzü mirasını şekillendiren büyük imparatorlukların temellerini attılar. Osmanlı İmparatorluğu, hiç kuşkusuz bu mirasta pay sahibidir.
Oğuzlar’a bağlı Kayı boyu, 13. yüzyıl sonundan itibaren Anadolu, Balkanlar ve Akdeniz coğrafyasını kuşatacak toplumsal siyaseti adım adım inşa etmiştir. Roma, Bizans ve Abbasî yönetim geleneklerini bünyesinde barındıran bu siyasî irade, 16. yüzyılda kendi tarihsel coğrafyasının sınırlarına vardığında, dünya artık eski dünya değildi. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu, hem bir hâkimiyet sembolü, hem de kültürler arası kaynaşmanın baş aktörü olarak tarih sahnesinde yerini almıştı.
Donald Edgar Pitcher, tarih araştırmalarında artık bir “klasik” sayılan ünlü çalışması Osmanlı İmaparatorluğu’nun Tarihsel Coğrafyası’nda, bu aktörün ilginç serüvenini, özel olarak hazırlanmış haritalar aracılğıyla inceliyor. Pitcher’in anlatıısına eşlik eden haritalar, yalnızca siyasî sınırları değil, farklı din, dil ve ırkların tarih dizini ve metin bütünleyen haritalarıyla Osmanlı İmparatorluğu konusunda temel bir başvuru kayanağıdır.

⤋⤋⤋https://mega.nz/⤋⤋⤋
Benzer PDF Dosyaları:
Bir Cevap Yazın