PDFER
Veli Ertan – Ahmet Hamdi Akseki

Ahmed Hamdi Akseki, Cumhuriyet devrinde üçüncü Diyanet İşleri Reisi olup yazmış olduğu dini, içtimai ve ahlaki eserleri ile İslam âleminde tanınmış değerli din âlimlerindendir…

Virginia Woolf – Orlando

Virginia Woolf’un, yakın arkadaşı, karizmatik, biseksüel yazar Vita Sackville-West için yazdığı Orlando, eğlenceli, fantastik bir ‘sahte biyografi’. Canı istediğind…